Udržateľnosť a spoločenský záväzok

Zaviazané k trvalo udržateľnému rozvoju

Naším cieľom je prispievať k zdravotnej starostlivosti na celom svete vývojom a výrobou inovatívnych liekov. Ako výrobca farmaceutických výrobkov máme osobitnú zodpovednosť za naše výrobky. S cieľom predísť rizikám pre spotrebiteľov sú naše výrobky neustále monitorované a testované, aby sa zabezpečila ich vynikajúca kvalita. Patria sem aj naše moderné výrobné podmienky. Považujeme za svoju povinnosť usilovať sa o trvalo udržateľný rozvoj zameraný na budúcnosť, a preto konáme hospodárskym, environmentálne uvedomelým a sociálnym spôsobom.

Zodpovednosť za životné prostredie

Pri výrobe liekov preberáme zodpovednosť za šetrenie zdrojov a za výrazné zníženie nášho vplyvu na životné prostredie a zaväzujeme sa neustále zlepšovať naše environmentálne a energetické výsledky, pokiaľ je to ekonomicky uskutočniteľné.

Využívame napríklad veľa príležitostí na šetrenie energie, a tým prispievame k ochrane klímy. Okrem toho sa prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení snažíme neustále zvyšovať účinnosť surovín a obalových materiálov, ktoré používame.

Zodpovednosť za našich zamestnancov

Sme presvedčení, že bezpečnosť pri práci je manažérskou zodpovednosťou. Z tohto dôvodu zabezpečujeme v rámci spoločnosti také podmienky, ktoré všetkým zamestnancom umožnia vykonávať prácu v bezpečnom prostredí bez úrazov. Riziká a riziká sa systematicky eliminujú alebo minimalizujú.

Prostredníctvom štrukturálnych opatrení, technického vybavenia, počiatočného a ďalšieho školenia našich zamestnancov a úzkej spolupráce s úradmi zaisťujeme bezpečnosť našich zamestnancov a partnerov.

Ďalšie témy