Kódex správania skupiny MENARINI

Základom nášho konania sú bezúhonnosť a etika

Kódex správania skupiny MENARINI vyjadruje hodnoty, ktoré inšpirujú našu skupinu v jej práci. V žiadnom prípade nemôže úmysel konať v záujme skupiny MENARINI alebo priameho alebo nepriameho dcérskeho podniku byť dôvodom na prijatie správania, ktoré je v rozpore so zásadami uvedenými v tomto kódexe správania.

Sme presvedčení, že neustále kladenie bezúhonnosti a etiky do základov našich činov je zdrojom našej sily a kľúčom k neustále rastúcemu úspechu.

Tento kódex nie je iba súbor slov na hárku papiera. Je to tiež priamy, konkrétny sprievodca, ktorý inšpiruje správanie riaditeľov, manažérov a zamestnancov v Taliansku a zahraničí, ako aj záväzok kolektívne založený na vedomých činnostiach týkajúcich sa našich zúčastnených strán.

Kódex správania skupiny MENARINI sa vzťahuje pre všetky spoločnosti v skupine, kdekoľvek sa nachádzajú na svete.

Stiahnuť

Code of Conduct
Menarini Global Policy
E-kodex

Ďalšie témy