Zodpovednosť

Pre spoločnosť BERLIN-CHEMIE je zodpovednosť na prvom mieste. Ako výrobca farmaceutických výrobkov založených na výskume je naším cieľom prispievať k zdravotnej starostlivosti na celom svete vývojom a výrobou inovatívnych výrobkov. Spoluprácou so širokou škálou zdravotníckych pracovníkov dokážeme pacientom poskytnúť prístup k inovatívnym možnostiam liečby.

Okrem toho považujeme za svoju povinnosť v súlade s kódexom správania skupiny MENARINI presadzovať trvalo udržateľný a výhľadový rozvoj. Sme tu, aby sme konali ekonomicky, ekologicky a sociálne.

Ďalšie témy