Výtlačok

Webové stránky spoločnosti Berlin-Chemie:

Berlin-Chemie / A. Menarini Distribution Slovakia s.r.o.
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava

Telefón: +42 12 54 43 07 30
Fax: +42 12 54 43 07 24

E-mail: slovakia@berlin-chemie.com

Kontakt pre hlásenie nežiaducich účinkov

Telefón: +421 918 764 029

E-mail: slovakia@berlin-chemie.com

Ďalšie témy