Skupina MENARINI

Popredná talianska farmaceutická spoločnosť

Skupina MENARINI so sídlom vo Florencii je poprednou talianskou farmaceutickou spoločnosťou. Pôsobí vo viac ako 130 krajinách na celom svete. Skupina má viac ako 125-ročnú históriu a zaručuje medzinárodne uznávanú kvalitu.

Celkovo sa viac ako 17 000 zamestnancov skupiny MENARINI snaží denne ponúkať inovatívne riešenia v oblasti zdravia a zlepšovať životy ľudí. Ročný celosvetový obrat skupiny predstavuje 3,6 miliardy EUR.

> 17,000 zamestnancov

> 130 krajín

Predaj v hodnote 3,6 miliardy EUR

Finančné výsledky sú dôkazom účinnej stratégie založenej na výskume, inováciách a internacionalizácii, ako aj schopnosti rovnako uznávať a uspokojovať požiadavky lekárov aj pacientov.

Jednou z hlavných silných stránok filozofie skupiny MENARINI je jej spolupráca s medzinárodnými partnermi. Jej cieľom je rozvíjať synergie, ktoré vedú k inovatívnym riešeniam, farmaceutickým výrobkom a službám v zdravotníctve. V skupine MENARINI je vysoká úroveň kvality základom spoločnej podnikovej stratégie. Všetky podnikové štruktúry sú zapojené do rôznych úrovní výrobného procesu liečiv: efektívny systém, ktorý vytvoril jedinečný referenčný odkaz na zabezpečenie kvality v každej fáze, od výskumu po výrobu, od predaja až po poskytovanie vedeckých informácií. Robíme to všetko s ohľadom na jeden cieľ: excelentnosť.

Na celom svete skupina prevádzkuje sedem výskumných stredísk a 16 výrobných závodov, ktoré ročne vyprodukujú viac ako 585 miliónov jednotiek liekov.

Rast skupiny zostal konštantný z hľadiska obratu a pracovnej sily a je výsledkom podnikovej stratégie založenej na výskume, vývoji a internacionalizácii. Tento spôsob myslenia prospieva aj spoločnosti BERLIN-CHEMIE, ktorá dôsledne a úspešne vedie túto stratégiu v oblasti svojej zodpovednosti.

Ďalšie témy