Náš cieľ

Spoločne – na celý život

Odvtedy, čo sa spoločnosť BERLIN-CHEMIE stala súčasťou globálne úspešnej skupiny MENARINI, zaznamenala udržateľný rast a úspešnú expanziu. Uvedením výrobkov, ktoré sú šité na mieru lekárskym požiadavkám pacientov aj lekárov, na trh je spoločnosť BERLIN-CHEMIE schopná ponúknuť svojim zákazníkom širokú škálu výrobkov, okrem iného aj v oblasti kardiológie, chorôb dýchacích ciest, cukrovky, dny a v budúcnosti aj onkológie.

V spoločnosti BERLIN-CHEMIE sme hrdí na naše partnerstvá v spolupráci so zákazníkmi, pretože nám to umožňuje neustále sa informovať o neustálom napredovaní liekov založených na dôkazoch a identifikovať možnosti, pomocou ktorých môžu naše výrobky rozhodujúcim spôsobom zlepšiť život pacientov.

Naším cieľom je rýchlo uviesť na trh nové lieky prostredníctvom našich partnerstiev a licenčných dohôd s inými spoločnosťami na medzinárodnej a vnútroštátnej úrovni, pretože to našim zákazníkom umožňuje získať prístup k širšej škále najmodernejších dostupných terapeutických možností.

Kľúčom k tomuto úspechu sú zručnosti ľudí, ktorí pracujú pre spoločnosť BERLIN-CHEMIE. Naši zamestnanci sú zameraní a môžu sa pochváliť dlhoročnými skúsenosťami v oblasti marketingu medicíny.

Strategické ciele spoločnosti BERLIN-CHEMIE pod záštitou skupiny MENARINI spočívajú v oblasti výskumu a vývoja a internacionalizácie. Cieľom oboch stratégií je poskytnúť pacientom na celom svete prístup k inovatívnym výrobkom, ktoré zmierňujú ich utrpenie. Spoločnosť BERLIN-CHEMIE dôsledne implementuje tieto podnikové ciele v Nemecku, východnej Európe a regióne SNŠ na zlepšenie kvality života pacientov.

Ďalšie témy