Naša história

Farmaceutický výrobca s bohatou tradíciou v srdci Európy

    

 

 

1890 – Kahlbaum Laborpräparate

V roku 1890 založil Johannes Kahlbaum chemickú a farmaceutickú spoločnosť Kahlbaum Laborpräparate. Stará továreň kedysi stála v súčasných obchodných priestoroch spoločnosti BERLIN-CHEMIE AG v Berlíne-Adlershofe. Na začiatku 20. storočia už spoločnosť Kahlbaum Laborpräparate zamestnávala viac ako 250 osôb a vyrábala viac ako 1 000 rôznych laboratórnych chemikálií a prvých liekov.


1927 – Od spoločnosti Schering-Kahlbaum AG po spoločnosť Schering AG

Po zlúčení so spoločnosťou Schering so sídlom v Berlíne – Wedding v roku 1927 patrila k jednej z najväčších chemických a farmaceutických spoločností v krajine a bola premenovaná na Schering-Kahlbaum AG.

Až o desať rokov neskôr, v roku 1937, spoločnosť preorientovala celú svoju stratégiu po úplnom prevzatí spoločnosťou Schering AG. Odvtedy sa spoločnosť zameriavala na výrobu nielen chemicko-technických výrobkov, ale tiež stále viac farmaceutických výrobkov.


1956 – VEB Berlin-Chemie

Po skončení druhej svetovej vojny sa továreň Adlershof v spoločnosti Schering AG nachádzala v sovietskej okupačnej zóne, a teda aj v neskoršej Nemeckej demokratickej republike. V dôsledku demontáže stráca spoločnosť stroje, zariadenia, laboratórne vybavenie a suroviny, ale zároveň pokračuje výroba na príkaz vojenskej správy. Veľká časť výrobkov bola zabavená okupujúcimi sovietskymi silami ako reparácie. V roku 1948 bola továreň Adlershof znárodnená a premenená na štátny podnik.

Od polovice 50. rokov sa spoločnosť podpísala ako VEB BERLIN-CHEMIE. V nasledujúcich rokoch sa verejná spoločnosť vyvinula v jednu z najväčších chemických spoločností na výrobu liekov v Nemeckej demokratickej republike. Okrem penicilínu, inzulínu a chloramfenikolu vyrábala spoločnosť VEB BERLIN-CHEMIE pesticídy a výrobky proti škodcom, neskôr aj silikáty pre bytovú výstavbu a suroviny pre textilný a kozmetický priemysel.


1990 – Založenie spoločnosti BERLIN-CHEMIE Aktiengesellschaft (PLC)

Krátko pred pádom Berlínskeho múru bola spoločnosť premenená na akciovú spoločnosť, aby si zaistila svoju budúcnosť. To tiež viedlo k preorientovaniu. Spoločnosť BERLIN-CHEMIE sa od tej doby špecializovala výlučne na farmaceutické výrobky a prispôsobila svoju výrobu tak, aby vyhovovala medzinárodným normám. Počas radikálnej konverzie spoločnosť investovala viac ako 100 miliónov DM. Po znovuzjednotení bol bývalý podnik Treuhandanstalt poverený predajom novozaloženej spoločnosti BERLIN-CHEMIE AG, ktorá bola ponúknutá v medzinárodnom tendri.


1992 – Predaj talianskej skupine MENARINI

V rámci medzinárodného výberového konania získala najväčšia talianska farmaceutická skupina MENARINI v roku 1992 spoločnosť BERLIN-CHEMIE AG, predtým ako komplexne rozšírila najmä marketingové a obchodné oddelenia, aby bola schopná vyhovieť aktuálnym výzvam. Spoločnosť BERLIN-CHEMIE pôsobí na nemeckom farmaceutickom trhu ako celok od roku 1993 a od roku 1994 dosahuje významné hospodárske úspechy. V posledných dvoch desaťročiach sa spoločnosť BERLIN-CHEMIE stala medzinárodne pôsobiacim a úspešným výrobcom liekov.

Ďalšie témy