Naša odbornosť na celom svete

V rámci globálne pôsobiacej skupiny MENARINI je spoločnosť BERLIN-CHEMIE zodpovedná za viac ako 30 krajín v strednej a východnej Európy, ako aj za región SNŠ. Vo väčšine krajín spoločnosť BERLIN-CHEMIE zastupujú dcérske spoločnosti alebo zastúpenia.

Ako spoľahlivý partner v zdravotníctve je naším zámerom prispievať k riešeniu komplexných úloh v oblasti zdravia v týchto regiónoch pomocou našich produktov a nášho know-how. Na tento účel spoločnosť BERLIN-CHEMIE rozvinula partnerstvá na všetkých úrovniach v mnohých krajinách.

Naši miestni zamestnanci sú našimi garantmi našej činnosti. Ako vysoko motivovaní a dobre vyškolení sa môžu spoliehať na inovatívne výrobky z výskumu skupiny MENARINI, ako aj na tradičné a overené lieky od procesu registrácie až po uvedenie na trh.

Úspešná spolupráca medzi našimi medzinárodnými zamestnancami a ústredím spoločnosti BERLIN-CHEMIE zaisťuje dokumentáciu, plánovanie výrobkov a výroby v Berlíne, ako aj flexibilnú logistiku v rôznych časových a klimatických zónach.

Stručný prehľad pracovísk spoločnosti BERLIN-CHEMIE

Ďalej uvádzame prehľad všetkých pracovísk spoločnosti BERLIN-CHEMIE: