Na prvom mieste je kvalita liekov.

Ďalšie informácie >>

 

BERLIN-CHEMIE vyvíja, vyrába a distribuuje farmaceutické výrobky


Spoločnosť

Venované zdraviu

BERLIN-CHEMIE je spoločnosť s bohatou tradíciou a dynamickým rozvojom.

Hodnoty

Kódex správania skupiny MENARINI

Základom našich aktivít je bezúhonnosť a etika.

Medzinárodné pôsobenie

BERLIN-CHEMIE is internationally successful

BERLIN-CHEMIE je medzinárodne úspešná spoločnosť Spoločnosť BERLIN-CHEMIE je zastúpená vo viac ako 30 krajinách v strednej a východnej Európe a v regióne SNŠ.

Spoločnosť BERLIN-CHEMIE je neoddeliteľnou súčasťou skupiny MENARINI.