Klinický výskum

Testovanie nových liekov na ľuďoch

Oddelenie klinického výskumu spoločnosti BERLIN-CHEMIE je súčasťou medzinárodnej výskumnej skupiny v rámci MENARINI.

Toto oddelenie realizuje všetky fázy klinického vývoja, od prvej aplikácie u ľudí až po schválenie lieku. V posledných rokoch sa do medzinárodných klinických štúdií zapojilo viac než 6 000 pacientov.

Oddelenie klinického výskumu tvorí vysoko špecializovaný tím vedcov z rôznych oblastí.


VYHĽADÁVANIE