Farmaceutický vývoj

Kombinácia účinnej látky s pomocnými látkami na vytvorenie lieku.

Termín „Galenik“ (po anglicky galenics) vymyslel gréckorímsky lekár Claudius Galenus. Lekár Marcus Aurelius zas odvodil systematické efektívne dávky liekov, čím určil zásady modernej medicíny.

Personál oddelenia farmaceutického vývoja spoločnosti BERLIN-CHEMIE sa zaoberá všetkými otázkami, ktoré vznikajú v spojení s ďalším spracovávaním účinných látok pre lieky v konečnej forme. Zaoberá sa vývojom zloženia pre:

  • pevné formy liekov, ako sú tablety a lyofilizáty
  • polopevné formy liekov, ako sú masti a krémy
  • tekuté prípravky, ako sú roztoky a injekčné roztoky

Nové lieky sú potom testované na stabilitu. Toto oddelenie pripravuje všetky klinické vzorky potrebné pre klinické štúdie, ktoré nasledujú na to, aby preukázali účinnosť a bezpečnosť.

Personál tohto oddelenia v súčasnosti pracuje na viac než 50 rôznych výskumných a vývojových projektoch skupiny MENARINI.

Toto oddelenie má k dispozícii moderné laboratóriá so super čistými technológiami a nové výrobné a baliace zariadenia umožňujú dômyselnú prípravu klinických vzoriek.


VYHĽADÁVANIE