Zaisťovanie kvality

Náš systém zaisťovania kvality je zárukou bezchybnej kvality našich výrobkov

Spoločnosť BERLIN-CHEMIE disponuje precízne plánovaným a správne zavedeným systémom zaisťovania kvality.

Ako výrobca liekov si veľmi dobre uvedomujeme zodpovednosť voči našim klientom, pacientom, lekárom, lekárnikom a distribútorom. Našou hlavnou prioritou z hľadiska kvality je dosahovať prostredníctvom zaangažovanosti a oddanosti všetkých pracovníkov spoločnosti BERLIN-CHEMIE čo najväčšiu spokojnosť našich zákazníkov.

Toto garantujeme výrobou liekov:

  • vysokej účinnosti,
  • veľkej bezpečnosti
  • vysokej kvality

Lieky vyrábame a kontrolujeme podľa medzinárodných pravidiel správnej výrobnej praxe. Všetky podrobnosti o výrobe, ako aj o priebežnej kontrole a konečnej kontrole kvality sú dokumentované.

Pri vývoji nových výrobkov dodržiavame medzinárodné pravidlá správnej výrobnej praxe, správnej klinickej praxe a správnej laboratórnej praxe.


VYHĽADÁVANIE