Meta menu


Spoločnosť

Spoločnosť

Oddanosť zdravotnej starostlivosti

Berlin-Chemie je spoločnosť bohatých tradícií, ktorá prešla dynamickým vývojom. Naša história v Berlíne sa datuje od roku 1890. Niektorí z našich zamestnancov sú v rámci svojich rodín už piatou generáciou, ktorá je zapojená do vývoja, výroby a marketingu liekov pre túto spoločnosť.

Sme veľmi naviazaní na svoje hlavné sídlo v Berlíne, ku ktorému sme veľmi lojálni, ale zároveň sme kozmopolitnou spoločnosťou. Naše vlastné organizácie sú aktívne vo viac než 30 európskych a ázijských krajinách. Globálne zamestnávame ľudí z viacerých než 70 krajín sveta. Aj vďaka takejto rôznorodosti sme silnou spoločnosťou.


VYHĽADÁVANIE