Meta menuKvalita lieku je prvoradá

Spoločnosť BERLIN-CHEMIE vyvíja, vyrába a predáva farmaceutické výrobky.


Spoločnosť BERLIN-CHEMIE je dcérskou spoločnosťou skupiny MENARINI a v Slovenskej republike ju zastupuje spoločnosť Berlin-Chemie / A. Menarini Distribution Slovakia s. r. o.. Skupina MENARINI je už dlhé roky vo vedúcej pozícii na talianskom farmaceutickom trhu. Spoločnosť MENARINI vznikla v roku 1886 so sídlom vo Florencii a v priebehu niekoľkých generácií sa z nej stala rozvinutá globálna farmaceutická spoločnosť riadená vlastníkmi.

Skupina MENARINI sleduje dva strategické ciele: výskum a internacionalizáciu. Obe tieto oblasti totiž umožňujú to, aby inovačné výrobky mohli byť úspešne používané na celom svete k spokojnosti pacientov. Skupina MENARINI má na celom svete vynikajúcu reputáciu a je známa ako spoľahlivý a efektívny partner. Toto sa vzťahuje na vývoj nových liekov aj na komunikáciu vedeckých poznatkov.

Tento spôsob zmýšľania založený na partnerstve prináša prospech aj spoločnosti BERLIN-CHEMIE, ktorá preto neustále uplatňuje stratégiu skupiny aj v rámci svojej pôsobnosti.


VYHĽADÁVANIE


VIAC O SKUPINE MENARINI

Menarini Group logo

Viac informácií o skupine Menarini je k dispozícii na webovej stránke www.menarini.com  External Link